សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ១ - បទបញ្ញត្តិទូទៅ - មាត្រា ១

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិ និងសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មាន។ ច្បាប់នេះចែងពីភារកិច្ចដែលស្ថាប័នសាធារណៈនានាត្រូវផ្តល់ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ ដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមាត្រា១៩ នៃសេចក្តីប្រកាស ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស។All Comments:
Name: អ៊ុក គឹមសេង /Email or phone: ០៧៧២០២២១១

អបរសាទរ ! រីករាយដោយបានឃើញសមិទ្ធផលនេះ។
Name: Chea Menghak /Email or phone: Menghakchea@mail.com

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពតាមក្នុងការទទួល​ព័ត៌មាន។ សូមបងជួយនូវត្រង់ឃ្លានេះបន្តិច សូមអរគុណ!
Long Phanith /Email or phone: phanith@sviscambodia.com
ទំព័រនេះពិត​ជា​​​ផ្ដល់ឱកាស​មាស​សម្រាប់ពលរដ្ឋ និង​មហាជន​ទាំង​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ក្នុង​ការ​ផ្តល់យោបល់ និង​ការតាម​ឃ្លាំមើល​​ដំណើរ​តាក់តែង​សេចក្ដី​​ព្រាង​ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះ។
ហ៊ុន ឌីម៉ូ
090224555
Famer coffeeគាំទ្រ


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514